GymnasieCoaching

Når samtale skaber fokus, udvikling og elever i bedre balance

Flere gymnasier melder om stressede gymnasieelever – faktisk har over halvdelen af eleverne oplevelsen af at være stressede ofte eller dagligt ifølge en undersøgelse foretaget af DGS.
Nogle har svært ved at honorere de faglige krav og arbejdsbyrden, mens det for andre handler om et pres fra dem selv i form af ambitioner, manglende overblik eller uhensigtsmæssige tankemønstre.

Nogle er så optaget af det, der kommer efter gymnasiet – det endnu uafklarede studievalg – at de ikke mestrer at fokusere på nuet. Det kan resultere i frustration, tristhed, isolation og i sidste ende udvikle sig til depression og stress.

Til tider opfatter undervisere det som tegn på manglende motivation, ligegyldighed, indelukkethed eller måske endda modstand mod læring. I virkeligheden handler det om noget helt andet!

Spørgsmålet er derfor:

 • Hvordan giver vi eleven de bedste betingelser for at få en god oplevelse med læring?
 • Hvordan undgår vi, at den unge isolerer sig med sine frustrationer, udfordringer og uhensigtsmæssige tankemønstre, og hvordan foregriber vi, at det udvikler sig til stress?
 • Hvordan sikrer vi, at eleven får de optimale forudsætninger for at gennemføre sin uddannelse?

En del af svaret er…

at stille coaching med en anerkendende tilgang til rådighed for de unge. Her vil vi sammen med den unge kunne skabe et refleksionsrum, som de unge ofte ikke har ”adgang til” eller finder tiden til i det daglige.

Eleven får:

 • en ekstern, fortrolig og professionel samtalepartner.
 • et frirum til at lufte tanker, sætte ord på og reflektere over udfordringer, som kan være svære at dele med kammerater, lærere og vejledere.
 • udfordret nogle af deres negative selvopfattelser for i stedet at nå til en oplevelse af at være kompetente.
 • opdagelse af nye perspektiver, handlemuligheder og løsninger.
 • styrket selvtillid og øget evne til at håndtere pres.
 • et bedre afsæt og konkrete redskaber til at få genskabt klarhed, struktur og overblik, samt fornyet mod og lyst til at gennemføre sin uddannelse.
 • at få overblik og opdage nye muligheder

Gymnasiet får:

 • mindre frafald og dermed højere gennemførelsesprocent.
 • afklarede og målrettede elever med bedre forudsætninger for at yde deres bedste og gennemføre uddannelsen.
 • mindre fravær og dermed bedre kontinuitet for såvel elever som lærere.
 • sikring af et godt læringsmiljø, hvor eleven føler sig set, hørt og forstået.
 • en åben kultur med ansvar og omsorg, hvor man anerkender og støtter den personlige udvikling i en tryg og tillidsfuld ramme.

Vi er trænede og EMCC-certificerede systemiske coaches, som gennem samtalen undersøger og er nysgerrige på nye perspektiver og muligheder – Sammen med eleven skaber vi bevægelse.
Med flere end 300 gennemførte samtaler er du sikret en erfaren og kompetent samtalepartner.

Med en baggrund som Master i Organisationspsykologi (MPO) har vi stor indsigt organisationspsykologiske forhold og trækker på et stort teoriapparat om psykodynamiske forhold i forbindelse med fx læring og gruppedynamiske processer.

Ring til Michael på 22430044, så tager vi en uforpligtende drøftelse af, hvordan eleverne på dit gymnasium kan få udbytte af coaching.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

EMCC logo

ContactUs.com