Individuel coaching

Nogle gange kan vi have brug for at drøfte noget med en udenforstående, som kan stille nogle nysgerrige spørgsmål – eller måske bare have brug for at lufte nogle tanker højt uden at tænke på, at det vil kunne få konsekvenser.

Coachingen giver dig mulighed for at få nye perspektiver på din rolle i din organisation – et rum til at vende og få belyst dine udfordringer.

Coachingen har til formål at skabe et refleksionsrum, hvori du netop frit kan lufte tanker og følelser i forbindelse med dit arbejde og dine opgaver og derigennem nå til opdagelse af nye perspektiver, muligheder og hensigtsmæssige løsninger.

Måske har du:

  • en interesse i at se på din rolle og dine opgaver som leder
  • fået en ny intern ledelsesfunktion og usikker på, hvordan du skal udfylde rollen og gribe opgaven an
  • udfordringer i samarbejdsrelationer, interne eller eksterne
  • et behov for at drøfte karrieremuligheder
  • et ønske om at skabe et større overblik over handlemuligheder

Vi er trænede og EMCC-certificerede systemiske coaches, som gennem samtalen undersøger og er nysgerrige på nye perspektiver og muligheder, og sammen med dig skaber vi bevægelse.

Indholdet i coachingen kan også være udfordringer af mere personlig karakter.

Ring til os på 22430044, så tager vi en uforpligtende drøftelse af, om emnet egner sig til coaching.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com