Den frivillige organisation under overfladen

Når man arbejder i en frivillig organisation arbejder man i fællesskab med stort engagement for en god sag. Der er en positiv vilje om at gøre en forskel, og der arbejdes ud fra et bestemt værdisæt om bl.a. det sociale ansvar.
Men måske har du alligevel som leder eller koordinator oplevet reaktioner, som du undrer dig over. Måske har du oplevet et pres, som du ikke helt har kunne finde ud af, hvor kom fra?

På denne dag arbejder vi med indsigt i, hvordan såvel individet som grupper reagerer i arbejdslivet. Vi ser på organisationer ud fra et organisationspsykologisk perspektiv:

  • Hvad er der på spil under overfladen i organisationer?
  • Gruppeprocesser, forsvarsmekanismer og hva’ så?
  • Den anerkendende samtale i praksis og domæneteorien

Kurset sigter mod personer med ledelsesansvar- opgaver eller en koordinerende funktion i forhold til andre frivillige.

Dagen består af en vekslen mellem oplæg, dialog og øvelser. Vi skal arbejde med oplevelsesbaseret læring, og formålet er at klæde dig bedre på i din rolle gennem øget opmærksomhed på og viden om de organisations- psykologiske processer.

Du vil få konkrete redskaber, som du kan anvende direkte i dit arbejde. Dele af dagens indhold vil danne grundlag for efterfølgende refleksion og læring.

Vi har vores teoretiske afsæt i det systemiske samt det psykodynamiske med fokus på relationer i organisationer. Vi benytter os bredt af pædagogiske læringsteorier og tror på den anerkendende tilgang.
 

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om, hvordan vi sammen kan styrke det frivillige arbejde.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com