Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere

Hvem kan deltage?
Kurset henvender sig til dig, som er frivillig eller ansat i en frivillig forening, hvor mennesker med forskellige baggrunde færdes og skal eksistere sammen.
Kurset er for dig, der ønsker at få mere viden om, hvad kultur er og betyder for en vellykket kommunikation.

Hvad kan du lære?
På dette kursus får du

  • viden om kultur og tilgange til kultur
  • træning i anerkendende og undersøgende samtalemetoder
  • refleksionstræning der skærper din bevidsthed om, hvornår kulturen er på spil

Gennem oplæg, dialog og cases vil vi arbejde ud fra devisen ”At møde den anden kræver mod til at møde sig selv”, hvor målet er at blive bedre til at tale med, at forstå og blive forstået af den anden.

Dine egne erfaringer og opfattelser af, hvad kultur er, bringes i spil og debatteres og undervejs får du mulighed for at opdage og undersøge, hvordan kultur er andet og mere end national og etnisk kultur.

Ved at være mere nysgerrig og spørgende og ved at afklare forventninger med den anden, kan du blive mere tydelig om egne hensigter og i din kommunikation.
Før kurset vil du få en mail med nogle spørgsmål, så vi kan målrette kurset bedst muligt.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om, hvordan vi sammen kan styrke det frivillige arbejde.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com