Frivillige i det offentlige

I den offentlige sektor har man også fået øjnene op for de mange ressourcer, der ligger i det frivillige arbejde. Det betyder, at vi sammen skal finde ud af, hvordan rollefordelingen ser ud i løsningen af opgaverne, og hvordan og med hvad vi hver i sær kan bidrage, så borgeren får den bedste service og oplevelse af såvel det professionelle som frivillige arbejde.

I KURAGO tilbyder vi derfor at hjælpe med:

  • Facilitering af forventningsafstemning og rolleafklaring
  • Hjælpe ansatte og frivillige til at opnå fælles ejerskab og skabe fælles mål og løsninger
  • Ressource-spotning hos hinanden
  • Motivation og fastholdelse af frivillige

Lad os sammen med jer skabe de bedste forudsætninger for et godt samarbejde.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om, hvordan vi kan arbejde med det frivillige arbejde.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com