Hvem er Kurago?

 

KURAGO er en konsulentvirksomhed, som arbejder proces- og erfaringsbaseret med organisering, samarbejde og kultur – i team såvel som i andre organisatoriske strukturer.

Navnet KURAGO stammer fra det japanske Kabuki teater, hvor kuragoen udgør en vigtig rolle. Kuragoen er til stede på scenen, men falder grundet sin sorte beklædning i ét med kulissen og er dermed ikke synlig for publikum. Kuragoen har til opgave at forsyne skuespillerne med de fornødne rekvisitter og dermed skabe flow i forestillingen. Vores hensigt er at indtage denne bidragende rolle, mens du og din organisation lærer gennem erfaringer og når til fælles erkendelser.

Vi vil som kuragoen facilitere processerne og skabe flow, men det vigtigste er relationerne, og det I skaber sammen, mens det sker.

Hvordan arbejder vi?

Vi har vores teoretiske afsæt i det systemiske samt det psykodynamiske med fokus på relationer i organisationer. Vi benytter os bredt af pædagogiske læringsteorier og tror på den anerkendende tilgang. Udgangspunktet for vores konsulentydelser er virksomhedens allerede etablerede struktur og organisering. Og i procesarbejdet arbejder vi med bevidstgørelse og italesættelse af forventninger til hinanden, hinandens roller og funktioner. Gennem fælles udforskning og dialog, styrker vi sammen jeres relationer og de strukturer, I indgår i.I den globaliserede organisation arbejder vi desuden med at reflektere over vaner og adfærd set i et kulturmødeperspektiv.

Vi har mange års erfaring med kulturmøder, og vi faciliterer kulturmødeprocesser i flerkulturelle organisationer. Kulturmøder er både berigende og udfordrende, og arbejdes der systematisk og undersøgende med vores ligheder og forskelligheder, skabes nye perspektiver og udvikling for såvel den enkelte som for virksomheden.

Herudover tilbyder vi supervision, coaching og kurser for tillidsrepræsentanter om organisationspsykologiske temaer knyttet til denne særlige rolle. Og til undervisere der ønsker at få drøftet deres rolle og position og dermed relationerne til både kolleger og elever/studerende.

Du er i centrum

Vi bestræber os på at afklare så mange forhold om jer og jeres interesser som muligt, før vi laver den egentlige workshop eller konsultation – vi designer og tilpasser vores produkter til jer og jeres virkelighed. Og skulle det alligevel være påkrævet med ændringer undervejs, er vi som rutinerede undervisere og konsulenter i stand til at lave in-the-moment-facilitation således, at vores tid sammen udnyttes bedst muligt.

Vær mere end velkommen til at ringe til Michael på 22430044, hvis du vil vide mere om os, vores ydelser og tilgange – eller hvis du bare er nysgerrig.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com