Kulturmøder

Kulturmødet som mødet med sig selv, sine vaner og handlinger

KURAGOs tilgang til kulturmøder udfordrer de klassiske dikotomier og bryder med nationale kulturgrænser. Vi betragter kulturelle forskelle som en ressource.

Udfordringen ved at arbejde på en globaliseret og flerkulturel arbejdsplads ligger i, at både den enkelte og gruppen i mødet med det anderledes bliver udfordret og forstyrret i sit tankesæt.

Vi ser arbejdspladskultur som en dynamisk størrelse i konstant bevægelse. De der indgår i kulturen må forhandle og blive enige om, hvad de har og gør, og hvor de sammen vil hen. Det er et arbejde, der har fokus på proces for at nå til produkt, et arbejde der indebærer refleksioner, bevidstgørelser, opdagelser og forventningsafstemninger.

Sammen med jer undersøger vi kulturen på jeres arbejdsplads, relationerne og bevægelserne i jeres organisation. Hvad er det eventuelt, der forstyrrer. Vi hjælper med at få jeres ekspertviden på egen virkelighed frem og i spil og ad den vej skabe nyværdi og forståelse for det anderledes, bl.a. ud fra jeres gode erfaringer.

Måske tænker vi os mere forskellige end vi er?

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om kultur og hvordan vi kan blive bedre til at forstå hinanden.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com