Den flerkulturelle organisation

”At møde den anden kræver mod til at møde sig selv”

I den globaliserede organisation er det flerkulturelle samarbejde for længst en realitet. Hvad betyder det for arbejdspladskulturen og for fx teamsamarbejdet eller arbejdet i afdelingen?

Indhold:
Indholdet afhænger som altid af jer, dvs. at vi tilrettelægger ud fra de erfaringer, den viden og de udfordringer I har.

Mulige tilgange kunne fx være:

  • Hvad har rod i kultur, og hvad bunder i personlige præferencer?
  • At lære om hinanden for at kunne lære af hinanden
  • Kommunikation og sproglige udfordringer
  • Nysgerrighed på den anden og det nye

Udbytte:

  • Medarbejderen bliver klar på hvad der er arbejdspladskultur, national kultur og hvad der handler om den enkeltes vaner og ønsker
  • Medarbejderen får styrket sin kulturelle intelligens og bliver tydeligere i at kommunikere sine egne behov og idéer
  • Medarbejderen bliver derved bedre til at samarbejde målrettet og effektivt med respekt for kulturelle forskelle og personlige præferencer.

Workshoppen tilbydes som 2 x 1/2 dag eller som 1/1 dag, alternativt som facilitering over en længere periode.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om, hvordan vi kan arbejde med at blive bedre til at forstå hinanden.

ContactUs.com