Det flerkulturelle universitet

”At møde den anden kræver mod til at møde sig selv”

På universiteterne er det flerkulturelle samarbejde for længst en realitet.
Hvad betyder det for fx undervisningen i almindelighed, for vejledningen af studerende i flerkulturelle grupper, for samarbejdet på institutter og i forskergrupper?

Indhold:
Indholdet afhænger som altid af jer, dvs. at vi tilrettelægger ud fra de erfaringer, den viden og de udfordringer I har.

Mulige tilgange kunne fx være:

  • Hvordan grupperer vi os?
  • Hvad har rod i kultur, og hvad bunder i personlige præferencer?
  • Kommunikation og sproglige udfordringer
  • At lære om hinanden for at kunne lære af hinanden
  • Nysgerrighed på den anden og det nye

Udbytte:

  • Den ansatte bliver klar på hvordan læringskulturen på universitetet er, hvad der er national kultur og hvad der handler om den enkeltes vaner og ønsker
  • Den ansatte får styrket sin kulturelle intelligens og bliver tydeligere i at kommunikere sine egne behov og rammer for undervisning, vejledning og kollegialt samarbejde.
  • Den ansatte opnår stressreduktion og øget arbejdsglæde ved at kunne bruge kulturelle ligheder og forskelle aktivt

Workshoppen tilbydes som 2 x 1/2 dag eller som 1/1 dag, alternativt som facilitering over en længere periode.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om, hvordan vi kan arbejde med at blive bedre til at forstå hinanden.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com