Referencer – Det siger de om os

KURAGO har løst opgaver for bl.a.

Forsvarsakademiet
Københavns Universitet
Sprogcenter Hellerup
Uddannelsesforbundet
BestBrains
Center for frivilligt socialt arbejde
Frivilligcenter Amager
Videnstapas – Frivillighedscentrene København
Mødrehjælpen, lokalforeningen på Amager
Mødrehjælpen, Odense
Musikparlamentet
Landsorganisationen OK-Klubberne
Kræftens Bekæmpelse
Dansk Blindesamfund

Coaches i forskningsprojekt under IFI, Københavns Universitet


“Center for frivilligt socialt arbejde har i et par år brugt Michael Drastrup, KURAGO som underviser af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer. Michael har bidraget med temaer inden for undervisning/læring, ledelse og interkulturel kommunikation og han er en meget dygtig underviser. Michael er god til at opfange vores ideer til indhold og form i relation til vores målgrupper og formål. Han bidrager med forslag til nye vinkler. Er fleksibel, tilgængelig og har stor kapacitet. Vi værdsætter hans faglige og pædagogiske arbejde.
En deltager har formuleret det således: “En stor tak til Michael for en fremragende undervisning, hvor han har været en god rollemodel; han har i praksis vist hvordan metoden kan anvendes på de to kursusdage. Han har formået at inddrage deltagernes erfaringer i undervisningen, og han inspirerer til at arbejde videre med emnet via sit personlige engagement”
Center for frivilligt socialt arbejde

“KURAGO har vist sig at have en bemærkelsesværdig evne til indlevelse i vores frivilligorganisations kultur og eksistensvilkår. Vi har fået tilført et markant løft i vores måde at anskue vores klubliv på gennem et meget veltilrettelagt inspirationsseminar. Michael Drastrup afholdt også en workshop på det årlige landsmøde, hvor han på en meget anerkendende og inspirerende måde fik vores medlemmer til at gøre op med vanetænkning og se nye muligheder fremfor forhindringer. Nu har vi gennem disse to forløb med KURAGO fået skabt fundamentet for en meget spændende udvikling – og håber meget at få lejlighed til at samarbejde med Michael igen!”
Cathrine Toft Nordbeck, Landssekretær, Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark

“BestBrains brugte Kurago til at føre os igennem en intern visionsdag. Det var meget frugtbart at have en kyndig facilitator på, så vi selv kunne koncentrere os om visionerne.
God energi!”
Morten Ulrik Sørensen, BestBrains

“Jeg deltog for ca. et halvt år siden i en processtudiegruppe – med stor skepsis og i starten frustration.
Efterfølgende må jeg sige, at jeg – som har deltaget i adskillige kurser og modtaget meget undervisning fx på pædagogik på KUA,- ikke har været i læringssituationer, som har haft så blivende resultater både i forbindelse med teoretisk forståelse, men først og fremmest i forhold til forståelsen af mine kollegers og min egen adfærd. Det var interessant, lærerigt og langtidsholdbart.”

Anette Strange-Pedersen, Underviser i dansk som andetsprog

”Jeg deltog i et Kurago-kursusforløb sammen med en lille gruppe af kolleger og fandt det var et mægtigt nyttigt procesforløb der var med til at skærpe min indsigt i egne reaktioner. Interessant og overraskende.”

Dorrit Wagner, Underviser i dansk som andetsprog

 

“Som kursusansvarlig har jeg haft fornøjelsen af at indlede samarbejdet med KURAGO, som fra starten har udvist stor professionalisme og ansvarlighed i forhold til opgaven. De har være meget imødekommende over for den faste procedure, som kurset har, men har også været gode til at komme med nyttige og konstruktive forslag undervejs. Firmaets indstilling og kompetence i forhold til opgaven har fuldt ud levet op til forventningerne. Samtidigt har de tilbagemeldinger, vi har fået fra kursusdeltagerne, været positive.

Kort sagt, kan jeg varmt anbefale KURAGO som konsulenter i forhold til vejledning og supervision af undervisere på universitetsniveauet.”

Jan Sølberg, Lektor, Viceinstitutleder
Institut for Naturfagenes Didaktik
Københavns Universitet

 

“Ved KURAGOs supervision har jeg fået styrket troen på egne evner i undervisningssammenhæng (…) Jeg har fået enormt meget ud af ganske få timer, da de refleksioner, der opstår også kan anvendes i andre sammenhænge, både i undervisningssituationer men også i vejlednings- og ledelsessituationer”

Anne, Adjunkt

 

“Jeg vil gerne kvittere ved at sige, at vejledningen på den praktiske del af pædagogikum har været langt den mest givende del af hele pædagogikum. KURAGO er gode vejledere, som på en meget konstruktiv og positiv måde med uhyggelig og usvigelig præcision og sikkerhed påpeger, hvor der er plads til forbedring. Tak for dét!”

Hans Peter Ravn, Seniorforsker, Københavns Universitet

 

“Frivilligcenter Amager har benyttet KURAGO i forbindelse med afholdelse af workshoppen ”At navigere i det flerkulturelle rum” med deltagelse af 13 foreninger fra Amager. Vi oplevede KURAGO som meget professionelle i både planlægning og udførelse af workshoppen og var især tilfredse med KURAGOs grundige forberedelsesfase og interesse i at tilpasse indholdet specifikt til målgruppen. Vi har tillige modtaget positive tilkendegivelser fra de deltagende foreninger.”

Frivilligcenter Amager

 

“Som formand for Mødrehjælpens lokalforening på Amager kan jeg slet ikke få armene ned!! Det var en helt forrygende aften og alle gik hjem med fornyet energi til at fortsætte det gode arbejde. TUSIND TAK fordi KURAGO styrede os så flot igennem aftenen!!”

 Lisbeth Brandt, Formand for Mødrehjælpen, lokalforeningen på Amager

 

“Stor tak til KURAGO for coachingforløb, hvor jeg blev præsenteret for forskellige måder at arbejde med refleksioner på. Tegninger og hjemmeopgaver gav nye opdagelser og perspektiver. Jeg oplevede, at teamarbejde gik fra at være noget der fyldte meget, til at være uproblematisk og ikke fylde på samme måde. Udfordringer i forbindelse med min uddannelse gik fra en følelse af at være fastlåst til at blive let flydende.”

Liv Østergård

ContactUs.com