Pædagogisk supervision og Læring

 

KURAGO har specialiseret sig inden for Pædagogisk supervision og Læring.

En af vores kerneopgaver er netop pædagogisk supervision af undervisere på universitetsniveau. Ved at bruge KURAGO får du erfaren supervisor med flere end 500 gennemførte samtaler.

Her er vi med til at drøfte læringstilgange, design af studenteraktiverende læringsaktiviteter, evaluering af undervisning og ikke mindst det at væretage rollen som underviser.

Udover supervisionen tilbyder vi workshops og pædagogiske dage med Læringen i centrum. Vi garanterer, at vi sammen finder vinkler på undervisning, som kan bidrage til nye måder at se og varetage rollen som underviser på.

Vi kan bidrage med diskussioner af tilrettelæggelse af undervisning, konkrete værktøjer til udvikling af læringsmateriale og læringsaktiviteter.

Vi er særligt optaget af det, der foregår under overfladen i undervisningen. Alt det som vi ikke umiddelbart kan se, men som spiller ind på det læringsrum, vi er sammen om at skabe.

At undervise kræver mange forskellige kompetencer – Hvorfor ikke give dig selv lov til at holde dem vedlige gennem et “pitstop” sammen med kolleger, hvor vi reflekterer over vores tilgange til læring og måske lærer vi endda noget om læring af hinanden?

Skal vi gøre det sammen?

I menuen til højre finder du mere information om pædagogisk supervision og eksempler på indhold til f.eks. pædagogiske dage om Læring.


Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om Pædagogisk supervision og Læring.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

 

ContactUs.com