1-2-3 Aktionslæring!
– særligt for folkeskolelærere

Reformen skaber nye udfordringer for den moderne lærer og dagens undervisning

Kan vi som lærere udvikle og lære, mens vi løser hverdagens udfordringer?
Svaret er JA, det sker gennem aktionslæring

KURAGO tilbyder spændende Aktionslæringsforløb særligt til folkeskolelærere. Dette er et bud på en anden tilgang til at arbejde med de oplevede udfordringer den moderne lærer står med i løsningen af opgaven i den danske folkeskole.

Vi giver nu dig og dine lærerkolleger mulighed for at danne en læringsgruppe. Her får I et refleksionsrum stillet til rådighed. Samtidigt indgår I i et netværk, som kan synliggøre forskellige perspektiver, dele og sprede gode løsninger, når de kommer til udtryk gennem jeres personlige erfaringer og historier.

Hvorfor folkeskolelærere?

Reformer er defineret ved at nogen har bestemt, at noget skal gøres anderledes for at kunne opfylde eller overleve et oplevet pres. Og når dette noget skal realiseres er, det ofte andre, der står for implementeringen – Forandringer kan for de fleste af os virke overvældende.

“L > F”

Når Reg Revans – aktionslæringens fader – præsenterer ligningen L > F, betyder det i sin enkelthed, at Læringen skal være større end Forandringen. For at overleve forandringstempoet, må vi sikre os rammer, som gør det muligt, at læringstempoet er lige en tand højere. Vi skal skabe os en platform, hvorfra vi kan betragte og forholde os til vores erfaringer og ikke bare leve vore erfaringer. Det vil tage toppen af følelser som “mangel på kontrol” eller “ude af mine hænder”; Følelser, der i værste fald kan starte en kædereaktion med en oplevelse af meningsløshed og mistrivsel. Men vi kan tage hånd om denne utryghed ved at LÆRINGEN kommer i fokus gennem udforskning af erfaringer, perspektiver og (innovative) løsninger. Aktionslæringen er denne platform.

Hvordan lyder svaret på spørgsmålet?

  “Giver du dig selv muligheden for at undersøge læringspotentialet, mens du løser dine opgaver – eller ender du som mange med at give “frustrationen” adgang til at suge det meste af energien, så den reelle mulighed for nye løsninger udsultes?”

Aktionslæring handler om:

 • At skabe et lærings- erfarings- udviklingsrum omkring et konkret projekt
 • At sætte noget i gang, prøve noget af, afrapportere og få input fra andre/li>
 • At få inspiration til at tage ansvar for og handling i eget projekt på en ny og anderledes måde

Så ved at deltage får du:

 • tid til at reflektere – tid som ofte bliver opslugt af andet i hverdagen
 • støtte og udfordringer i form af nysgerrige spørgsmål fra gruppen, som får dig til at opdage og udforske nye perspektiver.
 • mulighed for at dele og hjælpe andre, hvilket bidrager til fælles læring
 • øget selvtillid og oplevelse af at være kompetent
 • mere handlekraft, fordi du handler på baggrund af velovervejede beslutninger
 • oparbejdet større kompetencer i at lytte og stille spørgsmål, som resulterer i et mere givende samarbejde
 • et nyt såvel fagligt som personligt læringsnetværk, som kan støtte dig i din videre udvikling

Sådan foregår det:

Der er tale om en privilegeret gruppe! Deltagergruppen består af bare 5-6 deltagere, som mødes 4 gange med ca. en måneds mellemrum.

Projektet
Du skal “medbringe” et aktuelt projekt, som du enten står overfor eller er i gang med, – et projekt eller tiltag, som du finder interessant at få udviklet og samtidig få støtte til og nye perspektiver på.
Det individuelle projekt kan være led i en personlig professionel udvikling, et konkret undervisningsprojekt, eller måske er du koordinator eller på anden måde ansvarlig for et udviklingsprojekt i skolens strategiplan eller i handleplan.
Du vil i forbindelse med tilmeldingen blive bedt om at beskrive projektet overordnet.

I aktionslæringen arbejder du altså på dit eget projekt samtidigt med, at du bidrager til de øvrige deltageres projekter. Aktionslæringen handler så at sige om at arbejde og lære på én og samme tid – og det er netop i det ægte projekt; den rigtige udfordring, at vi oplever den værdifulde læring.

Du vil undervejs kunne “bringe dele hjem”, afprøve og komme tilbage til læringsgruppen og få feedback. Forløbet vil tilbyde et refleksionsrum og et afsæt, hvor du kan få støtte og hjælp til at gå hjem og gøre det efterfølgende. Aktion!

I forløbet får du samtidig mulighed for at se, hvordan andre tackler og løser lignende eller andre udfordringer.

Du vil blive klædt på til efterfølgende at kunne arbejde med elementerne fra aktionslæringen, som vil kunne bidrage med nye konstruktive måder at arbejde på – også i andre sammenhænge, fx i lærerteams.

Der bliver på den måde tale om en læringsgruppe, der arbejder i en ramme, hvor det ikke handler om at give gode råd, men hvor de andre kommer til at fungere som ”mentorer”, der både giver støtte og tilpas udfordring, som inspirerer og motiverer dig til det næste skridt i netop din proces.

Første mødegang taler vi om rammer, tilgang og foretager en grundig forventningsafstemning til forløbet og hinanden. Her skal vi også præsentere vores projekt for hinanden.

Facilitatoren sørger for rammer og struktur og kan komme med forskellige indspark. Alt med læring, erfaring og udvikling som læringsmål. Vi arbejder under rammer med anerkendelse, tillid og fortrolighed.

Hvornår?

Torsdage:

22. oktober 2015
12. november 2015
17. december 2015
28. januar 2016

Alle dage, kl. 12.00 – 17.30 (Tiderne er forslag og kan ændres alt efter deltagernes behov)

Interne forløb: I kan også rekvirere jeres eget tilpassede forløb.

Facilitator

Michael Drastrup, MPO, Master i organisationspsykologi
cand. mag. Dansk/kommunikation og Psykologi
EMCC cert. systemisk coach
Michael er desuden erfaren pædagogisk supervisor tilknyttet Københavns Universitet.

Pris og tilmelding:

5.900,- + moms

[columns gutter=”20″][one_half] Tilmelding [/one_half][one_half]Tilmeld[/one_half][/columns]

 
Ring til os på 22430044 og hør mere.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com