Kurser og workshops for tillidsrepræsentanter

KURAGO afholder kurser om organisationspsykologiske forhold specielt rettet til tillidsrepræsentanter.

Mulige overskrifter på workshops eller temaer: 

  • Hvad er der på spil under overfladen i organisationer?
  • Fusion og udlicitering – Hvordan reagerer min arbejdsplads?
  • Hvordan varetager man sin TR-rolle i et psykodynamisk perspektiv?
  • Hvordan håndterer man utilfredse kolleger og klubmødet?
  • Den anerkendende samtale i praksis og domæneteorien
  • Gruppeprocesser, forsvarsmekanismer og hva’ så?

Udbytte:
Du vil som TR komme hjem med en øget opmærksomhed på og forståelse af det, der sker under overfladen. Du vil kunne bidrage med et fornyet syn på organisationen og din egen rolle.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om kurser for tillidsrepæsentanter.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com