Læring og psykodynamiske processer

Kompetenceudvikling for undervisere

Om gruppedynamikker, motivation og konkrete værktøjer til at håndtere din undervisning endnu bedre.

Kurset er for alle undervisere, der kunne tænke sig at få udvidet indgange til læring og få en dybere forståelse af, hvad der sker under overfladen i læringsrummet. Det er for undervisere, der gerne vil lære, hvordan et eventuelt pres kan håndteres, så man kan løse opgaven tilfredsstillende fagligt og pædagogisk som den underviser man nu er – og samtidig være glad i arbejdsopgaven.

Hvad kan du lære?
Formålet med kurset er at give dig såvel en teoretisk som en praktisk oplevelse af relationernes betydning for læring.

Et centralt element på kurset bliver processtudiegruppen, hvor vi arbejder med psykologiske processer, mens de sker.

Du kan på kurset

  • finde ud af, hvad det egentlig betyder og kræver at varetage rollen og opgaven som underviser
  • få en øget bevidsthed om psykodynamiske processer i læringsrelationer
  • få kendskab til forskellige typer motivation og barrierer mod læring
  • lære at samskabe et rum til at dele dine egne oplevelser og erfaringer som underviser samt
  • få indsigt i, hvordan du indgår i og påvirker gruppen.

De fleste undervisere vi møder har i en periode oplevet at være presset i en undervisningssituation. Presset fx i forhold til skulle præstere det ypperligste fagligt, presset pædagogisk for at få det hele til at lykkedes endnu bedre i forhold til sidste års evalueringer eller også har de mærket presset fra de studerende i form af deres frustrationer over sværhedsgrad i stoffet eller nervøsitet for eksamen.

Vi tilstræber at få dig som underviser til at fungere bedst muligt indenfor de rammer der er tidsmæssigt, fagligt og fysisk, så du mindsker risikoen for stress.

Arbejdsformen
Kurset består både af teoretiske oplæg, dialog og øvelser, herunder casearbejde. Et centralt element bliver processtudiegruppen, hvor vi arbejder med psykologiske processer, mens de sker.
Det er vigtigt, at du er indstillet på og har lyst til at se på og reflektere over din egen rolle og opgave som underviser og bidrage med dine tanker og erfaringer. Vi lærer både af og om hinanden.

Inden kursusstart vil vi sende dig mail med et par enkelte spørgsmål mhp at målrette kurset bedst muligt.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com