Train the Trainer

Hvordan lærer man andre at lære? – og kan man overhovedet det?

Hvem kan deltage
Undervisere og andre der har til opgave at facilitere og igangsætte andres læring. Står du overfor at skulle planlægge, udvikle og starte et nyt undervisningsforløb op?

Kurset er udfra tesen “at før vi kan lære andre at lære, må vi selv se på læringen”. Derfor tager kurset afsæt i, at vi sammen undersøger, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for læring. Det gør vi bl.a. ved at forholde os til den læring, vi bliver udsat for på kurset. Det bliver et kursus om “læring gennem læring med fokus på læring”.

Hvad kan du lære:

  • At rammesætte muligheder for læring
  • At anvende læringsdesign, fx Constructive Alignment
  • At anvende læreprocesværktøjer
  • At kende til motivationstyper og at kunne få motivation frem
    og anvende den til at skabe læring
  • At give anerkendende feed back efter 3K-modellen

Kurset er sammensat med stor variation af oplæg, dialog i par, grupper og plenum og læreprocesøvelser.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om, hvordan vi kan sammen kan styrke det frivillige arbejde.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com