Det effektive team

”Vandt du sidste runde?”

Måske handler det ikke altid kun om at få sine egne meninger igennem for at være det effektive team. Men hvad handler det så om? Trænger I til mere effektive arbejds- og mødeformer i jeres team sådan at I når de mål I har sat jer?

Indhold:
Indholdet afhænger som altid af jer, dvs. at vi tilrettelægger ud fra de erfaringer, den viden og de udfordringer I har.

Mulige tilgange kunne fx være:

  • Observationer af jeres teammøder og feedback herpå
  • Italesættelse og refleksioner af ubevidste mønstre i teamet
  • Videre arbejde med roller, positioner og visioner

Udbytte:

  • Teamet får viden om de roller og positioner vi tager og bliver givet i et samarbejde/li>
  • Teamet får redskaber til at træde ud og ind af disse roller og positioner
  • Teamet får dermed forudsætninger for at arbejde mere effektivt sådan at målene nås
  • Teamet opnår større arbejdsglæde

Workshoppen tilbydes som 2 x 1/2 dag eller som 1/1 dag, alternativt som facilitering over en længere periode.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om team og samarbejde.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com