Det flerkulturelle team

”Det handler måske om noget andet”

I den globaliserede virksomhed er det flerkulturelle samarbejde for længst en realitet. Hvad betyder det for arbejdspladskulturen og teamsamarbejdet?

Indhold:
Indholdet afhænger som altid af jer, dvs. at vi tilrettelægger ud fra de erfaringer, den viden og de udfordringer I har.

Mulige tilgange kunne fx være:

  • Hvad har rod i kultur, og hvad bunder i personlige præferencer?
  • At lære om hinanden for at kunne lære af hinanden
  • Kommunikation og sproglige udfordringer
  • Nysgerrighed på den anden og det nye

Udbytte:

  • Teamet får redskaber til at sortere i, hvad der har fundament i kultur, og hvad der handler om den enkelte medarbejder
  • Teamet får styrket sin kulturelle intelligens og bliver tydeligere i sin kommunikation
  • Teamet bliver bedre til at samarbejde målrettet og effektivt med respekt for kulturelle forskelle og personlige præferencer

Workshoppen kan tilbydes som 2 x 1/2 dag eller som 1/1 dag, alternativt som facilitering over en længere periode.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om, hvordan vi kan arbejde med team og kultur.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com