Det nye team

”Klar, parat, team”

Det nye team giver fornyet liv, men der ligger også mange udfordringer på vejen til det velfungerende team. Hvad er jeres roller, hvad er det lige I er sammen om, og hvordan bliver I enige om fordeling af roller og opgaver?

Indhold:
Indholdet afhænger som altid af jer, dvs. at vi tilrettelægger ud fra de erfaringer, den viden og de udfordringer I har.

Mulige tilgange kunne fx være:

  • Facilitering af processen med konkrete redskaber til etablering af team
  • Forventningsafstemning
  • Udarbejdelse af teamkontrakt

Udbytte:

  • Teamet bliver klar på dets mål, værdier og visioner
  • Teamet får operationaliseret mål, værdier og visioner i hovedopgaverne
  • Teamet får forventningsafklaret roller og opgaver sådan at det kan yde optimalt

Workshoppen tilbydes som 2 x 1/2 dag eller som 1/1 dag, alternativt som facilitering over en længere periode.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om team og samarbejde.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com