En helt særlig rolle i din organisation

 

At være tillidsrepræsentant er en helt særlig opgave at tage på sig. Rollen ligger i et spændende krydsfelt mellem ledelse og kolleger. Det kræver ofte evnen til at kunne balancere på en knivsæg og at kunne håndtere og modstå pres fra flere sider.

Hvordan forvalter vi presset, og hvordan bliver vi i stand til at opretholde fokus og vurdere og kommunikere til tider modsatrettede interesser?

Vi har udviklet en række forskellige kurser, som er specielt målrettet tillidsrepræsentanter og deres særlige rolle på arbejdspladsen.

Kurserne er skabt dels på baggrund af egne praksiserfaringer som tillidsmand dels på baggrund af et solidt fundament af teorier om livet i organisationer.

Vores sigte at klæde dig endnu bedre på til at varetage rollen som tillidsrepræsentant gennem øvelser, som giver dig konkrete værktøjer med hjem.

Mulige overskrifter på workshops eller temaer:

  • Hvad er der på spil under overfladen i organisationer?
  • Fusion og udlicitering – Hvordan reagerer min arbejdsplads?
  • Hvordan varetager man sin TR-rolle i et psykodynamisk perspektiv?
  • Hvordan håndterer man utilfredse kolleger og klubmødet?
  • Den anerkendende samtale i praksis og domæneteorien
  • Gruppeprocesser, forsvarsmekanismer og hva’ så?

Udbytte:
Du vil som TR komme hjem med en øget opmærksomhed på og forståelse af det, der sker under overfladen. Du vil kunne bidrage med et fornyet syn på organisationen og din egen rolle.

Læs mere i menuen til højre, hvor du finder eksempler på beskrivelser af kurser og workshops. Vi tilpasser altid vores kurser gennem tæt dialog med dig, så tøv ikke med at stille spørgsmål eller komme med forslag.

 

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om, hvordan du kan styrke din rolle som tillidsrepræsentant.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com