Få nye effektive redskaber som TR

– og opnå bedre kommunikation med din leder og kolleger

Kurset henvender sig til dig, som kunne tænke dig at stifte bekendtskab med den systemiske og anerkendende tilgang og få fornyet indsigt i organisationen i din rolle som tillidsrepræsentant.

  • Hvad sker der, når vi taler sammen?
  • Hvad er der på spil i samtalen, og hvordan kan vi lære at forstå hinanden bedre?

Du kan på kurset:

  • få øget din indsigt i, hvad der foregår i de relationer, du indgår i
  • få bevidsthed om de forskellige positioner vi taler ud fra
  • træne konkrete værktøjer der ligger i den anerkendende tilgang
  • og derved opdage nye handlemuligheder

Formålet med kurset er at give dig konkrete værktøjer til at skabe gode relationer og samarbejde gennem måden, vi taler med hinanden på.

Ved selv at være bevidst over, hvordan vi taler og kommunikerer, kan vi påvirke hinanden og være med til at skabe et godt samarbejde og arbejdsfællesskab.

Gennem oplæg, dialog, gruppe- og casearbejde kommer vi omkring den anerkendende samtale i praksis og domæneteorien. Du vil få praktiske oplevelser af relationernes betydning for samarbejdet.

Vi tilpasser altid vores kurser gennem tæt dialog med dig, så tøv ikke med at stille spørgsmål eller komme med forslag.

 

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere om, hvordan vi kan sammen kan styrke det TR-arbejdet.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com