Supervision som reflekterende gruppe

“Hvor bevæger vi os hen – når vi står stille?”

Idéen er her, at du indgår i en supervisionsgruppe sammen med andre tillidsrepræsentanter – måske fra dit eksisterende netværk.

I supervisionsgruppen arbejder vi efter metoden “Den reflekterende gruppe”. I skiftes som deltagere til at komme med aktuelle problemstillinger. De øvrige gruppemedlemmer bidrager med perspektiver og kobler sig på det, du fortæller og hinandens input.

Der er tale om en styret og dermed struktureret udveksling af erfaringer, som inspirerer både dig, der bliver superviseret, men også resten af gruppen. Sammen er I med til at gøre hinanden endnu bedre og hjælpe hinanden med nye vinkler på temaer, som har jeres opmærksomhed.

Der er tale om et fortroligt rum, hvor der skal være plads til at tale frit og få givende input fra andre, der måske sidder med guldkorn, som netop kan få dig videre i dit arbejde som tillidsrepræsentant.

Det får du ud af at deltage i en supervisionsgruppe:

  • Nye perspektiver og handlemuligheder
  • Ny og anderledes sparring med dine tillidsrepræsentantkolleger
  • træning i at tænke i alternative løsninger eller måske endda forlige sig med, at der ikke nødvendigvis skal handles
  • Oplev en anerkendende metode, der bekræfter dig i dit gode arbejde
  • Træning i at give kollegial supervision, som kan bringes med hjem på arbejdspladsen

Der anvendes forskellige tilgange og metoder, fx systemisk og anerkendende, psykodynamisk, Det reflekterende team og rolleanalyse.

Ring til os på 22430044 og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan høre mere supervision af tillidsrepræsentanter og den reflekterende gruppe.

Du er også velkommen til at skrive til os på info@kurago.dk

ContactUs.com